لسيت قيمت ها

ليست قيمت هاي تمام كالاهاي اين فروشگاه را در اين قسمت مشاهده مي كنيد. با توجه به نوسانات شديد قيمت ارز امكان تغيير لحظه اي قيمت ها امكان ندارد اما سعي كرده ايم تا قيمت نهايي تقريبا معادل ليست اعلام شده در اين قسمت باشد:

ليست قيمت ها بروز شد و يك سري تبلت ها به دليل اين كه ديگر توليد نمي شوند از اين ليست حذف شدند. در حال حاضر ليستي لاز بهترين تبلت ها را انتخاب كرده ايم. در آيمده اين ليست را گسترش خواهيم داد.

مشخصات هر تبلت را در قسمت محصولات / تبلت مي توانيد مشاهده كنيد.

به روز شده بر اساس دلار 2910 تومان

تبلت:

Ramos W30: 1100000

Cube U9GT 5(Retina): 1100000

Ampe A10 Dua lCore: 830000

ViewSonic N710: 820000

Ainol Novo10 Hero: 790000

Cube U19GT: 770000

Onda V971: 745000

Cube U20GT: 730000

Ramos W27: 680000

Teclast P85 HD: 590000

Hyundai HoldX: 570000

Window N70 HD: 560000

Onda V712: 560000

Ployer momo7:: 550000

Onda V811 Dual core: 540000

Cube U23GT: 535000

Cube U9GT4: 475000