مقاله ها

اتصال به شبكه شتاب بانكي

با توجه به نوسانات شديد قيمت ارز، در حال حاضر امكان اتصال به شبكه بانكي ايران وجود ندارد اما به محض تثبيت قيمت ها، نرخ هر كالا را ثابت اعلام خواهيم كرد و اين فروشگاه را به درگاه پرداخت بانك ملت متصل مي كنيم تا شما به راحتي بتوانيد خريد خود را انجام دهيد.