سياست گذاري وب سايت

با توجه به اهداف و برنامه وب سايت تجارت آسان، به زودي فروشگاه هاي ديگري با همين سبك از برند هاي ديگر كالا در اسپانيا و چين تشكيل خواهيم داد تا كالا ها را زير قيمت بازار به دست مصرف كننده برسانيم.

هدفي كه ما دنبال مي كنيم شكستن بازار نيست بلكه سرو سامان دادن به اوضاع آشفته بازار كالاست. از يك طرف احتمال واردات و عرضه كالا هاي تقلبي و از طرف ديگر دلال ها و واسطه هايي كه چندين برابر يك كالا را به فروش ميرسانند و ريسك و قيمت تمام شده كالا براي مشتري را افزايش مي دهند. هدف ما كاستن از قيمت و خريد از خود كارخانه توليد كننده مي باشد تا مصرف كنندگان عزيز با خيال آسوده از خريد خود استفاده كنند.

منتظر فروشگاه هاي ديگر ما باشيد.