عضويت در اتاق بازرگاني

با توجه به فعاليت هايي كه انجام مي دهيم، در اتاق بازرگاني جمهوري اسلامي ايران عضو شده ايم تا بتوانيم به راحتي اقدام به واردات و صادرات كالا نماييم. جهت جلوگيري از هر گونه سوء استفاده احتمالي امكان قرار دادن تصوير كارت بازرگاني را در اين وب سايت نداريم. در صورت تمايل مي توانيد به شكل حضوري گواهي عضويت ما در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را ملاحظه فرماييد.