نمونه سفارشات از چين

 

 

در زير نمونه مداركي را مشاهده مي كنيد كه نشان مي دهند وجوهي از طريق امارات به بانك هايي در چين ارسال كرده ايم و نيز كالاهايي را توسط پست از چين دريافت نموده ايم.

در اكثر اين مدارك مجبور شده ايم قسمت هايي را محو كنيم تا حريم مشتري هايمان حفظ شود. علاوه بر اين سعي كرده ايم تا نمونه مداركي ارائه دهيم كه مستقيم به آدرس سرپرست وب سايت(الياس حسيني) ارسال شده است. اگر درباره هر كدام از اين مدارك سوالي داريد مي توانيد سوال خود را در قسمت پرسش و پاسخ مطرح كنيد.